Hellinger terápia – családállítás

Bert Hellinger
Bert Hellinger

Bert Hellinger a nyolcvanas évek második felében kezdte el módszerének kidolgozását. A pszichoanalízis, a hipnózis, a tranzakció-analízis és a családterápia módszereit saját eseteinek alapos tanulmányozásával és megfigyeléseivel ötvözve túllépett a hagyományos nyugati pszichológia megszokott fogalmi keretein, és új módszerével rövid időn belül igen látványos sikereket ért el. A kilencvenes években Németországban, 2000-től pedig világszerte futótűzként terjedt el a szisztematikus-fenomenológikus rendszerterápiája, közismertebb nevén „családállítás” nevű módszere.

Bert Hellinger felfigyelt arra, hogy testi-lelki bajaink kialakulását tekintve nem lehet annak okait kizárólag csak a saját életünk eseményei alapján megérteni. Úgy tűnik, sorsunk elválaszthatatlanul összefonódik a kibővített családunk, vagyis őseink sorsával. Mintha lenne egy közös családi lélek, egy olyan energiamező, amelyben mindenki benne foglaltatik, aki csak a kiterjesztett családhoz, az ún. klánhoz tartozik. Függetlenül attól, hogy tudunk-e ennek a mezőnek a létezéséről, vagy nem, hatását mindenkire kifejti. Ez a mező, mint a tagokból összeállt új egész,- ahogyan minden rendszer- több mint részeinek összege. Ezeknek a mezőknek megvannak a saját szigorú működési mechanizmusai. Ebbe a nagy egészbe ágyazódik be az egyén élete, és hatást gyakorol rá kedvező vagy kedvezőtlen irányban.

A módszer a külföldi és a hazai tapasztalatok szerint rendkívül erőteljes, pontos, gyors és az eddigi ismeretek szerint a leghatékonyabb. Ennek a szisztematikus-fenomenológikus családterápiának a során, a fennálló problémáról, “megkérdezzük” a családi lélek-mezőt, hol is vannak a probléma gyökerei ahhoz, hogy eljuthassunk odáig, hogy „Felismerni ami van” /Ez egyben a Hellinger terápiáról készült egyik könyv címe/.

Egyrészt a módszer új megvilágításban láttatja Velünk a saját életünket nehezítő bajainkat, betegségeinket, kudarcainkat, másrészről lehetővé teszi, hogy ezeket a terheinket, letegyük és újra kódoljuk az életünket befolyásoló energetikai rendszert egy boldogabb, egészségesebb és teljesebb életre.

A módszer hatékonyságát azok a pozitív változások igazolják, amelyek az eddigi résztvevők életében bekövetkeztek.

Ennek a mezőnek a létezését a tudomány számára Rupert Sheldrake angol biológus és filozófus számos, a nyugati-tudomány kritériumainak megfelelő kísérlettel bizonyította. Ő morfogenetikus mezőknek nevezi az összetartozó élőlények közötti láthatatlan hálót.
A megfigyelések igazolták, hogy a családi lélekben,- mezőben- szigorú törvények uralkodnak, melyek ha sérülnek, az generációkon keresztül negatív hatással van az utódok életére.

Hellinger terápiaNéhány alapvető törvényszerűséget ismertetnék rövid magyarázattal:
– Az odatartozás joga: a kiterjesztett család (a klán) minden egyes tagjának egyenlő joga van ahhoz, hogy a többiek a családhoz tartozónak ismerjék el. Ez a jog azonban sokszor sérül: Előfordul, hogy valakit kitagadnak, és nem beszélnek többé róla, így az utódok már a létezéséről sem tudnak. Vagy egy korán meghalt kisgyereknek, emléke annyira fáj, hogy igyekeznek elfelejteni, úgy tesznek, mintha soha nem is létezett volna. A gyerek energetikai lenyomata ott van a mezőben, csak a viselkedés szintjén van vákuum a helyén.

Különös jelenség az elvesztett ikerpár esete. A legújabb vizsgálatok szerint minden 12. terhesség ikerterhességnek indul, ám az egyik iker egy pontnál nem fejlődik tovább, esetleg nyomtalanul felszívódik. Ám annak az egynek a lelkében ott van az elveszett ikertestvér lenyomata, és akár egy életen át tudattalanul keresheti őt.
Az odatartozás jogát tagadjuk meg akkor is, ha azt mondjuk, hogy a “nagypapa szívinfarktusban” halt meg, holott öngyilkos lett, és ezzel az Ő nehéz sorsát tagadjuk meg.
A hely törvénye:

minden egyes egyén szigorú rend szerint helyezkedik el a családi energetikai rendszerben –„mátrixban”– és kizárólag “a saját helyén” élhet jó életet. Az ember a szüleitől kapja az életet, ebből adódóan a szülő a Nagy, az egyel magasabb szinten lévő, a gyerek a Kicsi. Az energia áramlási szabályai a mátrixban, fentről lefelé, balról jobbra. Gyakran előfordul, hogy a gyerek a szülőjével egy szinten lévőnek éli meg saját magát, aktívan beleavatkozik a szülők kapcsolatába, pártot fog és tanácsot ad, vagy netán a szülők szüleiként viselkedik pl.:” megadom neked Apám, amit annak idején nem kaptál meg a nagyszüleimtől”, tehát élményszinten egy vagy két generációs szinttel feljebb ugrik a saját helyénél. Így nem tudja a saját életét élni, gyökértelenné és stresszessé válik, mivel nem juthat hozzá az életenergiája utánpótlásához, az ősei energiájához és támogatásához. Élményében hiányzik a gyereklét, amit majd nagy valószínűséggel a párkapcsolatában fog megpróbálni pótolni.

Rendnek kell lennie vízszintes irányban is: az azonos szinten állók között van első, második, harmadik, sokadik, aszerint, hogy ki mikor hányadikként érkezett a rendszerbe. Első, második, sokadik gyerek vagy első, második, sokadik fontos szerelmi kapcsolat az ember életében. Ha elveszik az őt megillető helyet, azt a rendszer “jóváteszi”.
A párkapcsolatok viszont csak az egyenrangúság alapján működhetnek!
Ha a párkapcsolatban valamelyik fél szülőt játszik vagy keres a másikban, esetleg többet ad, mint kap vagy fordítva, vagyis bármilyen módon megsérül a felek egyenlősége, a kapcsolatot ez feszültséggel terheli és megnehezíti. Igen sokszor ez az oka a tönkre menetelnek.

A kiegyenlítődés törvénye:
mely szerint egy teljes mértékben igazságtalan és tudattalan csoport-lelkiismeret működik a családi lélekben. Például, ha valaki nem kapja meg az Őt megillető helyet és tiszteletet, akkor másvalaki, rendszerint egy-két generációval később született utód elkezd ugyanúgy élni, érezni és viselkedni, mintha az a rossz dolog vele történt volna meg. Mintha őt közösítették volna ki, mintha ő vesztette volna el szüleit, szerelmét, gyerekét, mintha őt érte volna az a sorscsapás. Mintha azt mondaná a lelkében:”Kedves szülőm, nagyszülőm, rokonom, inkább én viszem helyetted ezt a nehéz sorsot, mint Te vigyed. Ahová menned kellett, oda követlek a rossz sorsba, a betegségbe, a halálba. Átveszem Tőled a nehéz érzelmeidet és a sorsod, hogy ezzel is segítsek Neked.” Ha ezen törvények ismeretében vizsgáljuk meg, hogy miért nem sikerül úgy élnünk, ahogy szeretnénk, nagyon gyakran derül ki az, hogy a családunkban valahol valamikor megsérült az ősi rend, és a rendszer-lelkiismeret a családi lélekben megkezdi a kiegyenlítő jóvátevő mozgásait.

Ezek a” fogadalmak”, mint mondtam, nem tudatosak, ám ennek megfelelően annál erősebben irányítják az ember életét.

A laikus számára első olvasásra hihetetlennek tűnő módszer eddig számos terápia-rezisztens esetben hozott gyors és látványos javulást. A módszer annyira új, hogy egy éve készült el Németországban az első leközölt katamnesztikus vizsgálat, mely szerint a családállítást követő évben a megkérdezettek 78%-ának életében markáns pozitív változás állt be, 14 %-nak pedig javult az állapota. Megszűntek az addig, a saját élettörténet alapján érthetetlen, megmagyarázhatatlan depressziók, teljesítménybeli és kapcsolati kudarcsorozatok, öngyilkossági hajlamok. Betegségek esetén is, amennyiben még nem alakultak ki irreverzibilis változások akkor, vagy teljesen elmúltak, vagy lényegesen javultak.

Rengeteg élethelyzetet elképzelhetünk, vagy ismerhetünk, amelyeknél látjuk most már, hogy sérülhet a rend. Néhány példát, említek tehát, amely esetekben valószínű, hogy beindul a rendszer-lelkiismeret, és az egyén, megpróbálja “jóvátenni” azt a rosszat, ami a felmenőjét érte.

Például:
– ha valaki nem tudott megszületni, vagy megszületett, de viszonylag korán meghalt, nem tudott teljes életet élni;
– ha valakit nagy, életbevágó sorscsapások és veszteségek értek;
– ha valaki nagy bűnt követett el, és vezekelnie kellett volna de nem Tette, esetleg Ő is más helyett vezekelt;
– ha valakit ténylegesen kitagadtak vagy mintegy “töröltek” a családi köztudatból, vagy Ő volt a fekete bárány;

Kik tartoznak a klánba, a családi lélekbe? A testvéreink, a szüleink és azok testvérei, a nagyszülők és a testvéreik és a dédszülők. A szülők és nagyszülők házassága előtti fontos párkapcsolatok.
Ez az ember- ill. lélekcsoport az, akinek sorsa, szorosan össze van kötve egymással, akár tudnak róla a tagok, akár nem.

Minden és mindenki egy… Mindannyiunk sorsa és energetikája össze van kötve. Minden mindennel összefügg… Sokat halljuk ezeket mostanában. Ám ha ezt eddig homályosan érezhettük is talán, most Bert Hellinger családállítás néven ismert módszerével közvetlenül is megtapasztalhatjuk. És ha megtapasztaltuk, és letettük a magunkra vállalt olyan sorsokat és érzelmeket, amelyeket nem nekünk kellene cipelni, akkor onnantól a kezünkbe vehetjük a saját életünk irányítását. Az életünket, ami szüleinken, nagyszüleinken, dédszüleinken keresztül érkezett el hozzánk, azért hogy tegyünk vele valami nagyon jót. Lássák, érdemes volt továbbadni nekünk a legnagyobb, ajándékot, amit csak ember adhat az embernek!!!

Szólj hozzá!